Wednesday, November 30, 2022
04:00
FIN
Krasnye Kryliya
3 1 1 1
Ledoviy Desant
1 0 0 1
12.16 X4.75 22.29 B's10
05:00
FIN
Lyutyye Vepri
2 1 0 1
Zolotye Drakony
3 0 2 1
12.00 X4.85 22.54 B's11
06:00
FIN
Ledoviy Desant
5 3 2 0
Lyutyye Vepri
4 0 3 1
12.22 X4.75 22.22 B's11
07:00
FIN
Zolotye Drakony
5 2 1 1 1
Krasnye Kryliya
4 0 2 2 0
12.32 X4.75 22.13 B's11
08:00
FIN
Krasnye Kryliya
5 2 1 2
Lyutyye Vepri
4 0 4 0
12.13 X4.75 22.32 B's9
09:00
FIN
Ledoviy Desant
4 1 2 1
Zolotye Drakony
5 1 3 1
12.22 X4.75 22.22 B's11
19:00
12.33 X7.00 22.12 B's11
20:00
12.21 X6.80 22.46 B's11